Blahoželám, získavate prístup
k jedinečnému tréningu
Mindset Úspešnej Podnikateľky.

Čo bude teraz nasledovať?

1

Ak ste si vybrali platbu prevodom na bankový účet, uhraď platbu podľa údajov na zálohovej faktúre.

Zvláštnu pozornosť venuj prosím variabilnému symbolu, tento zadajtpresne tak, ako je uvedený na zálohovej faktúre, inak nebude môcť byť Vaša platba automaticky spárovaná. V prípade akýchkoľvek problémov s platbou môžete napísať na: info@klubkoralkarne.com

2

Workshop začína 10. júna 2021. 

Do svojej mailovej schránky dostanete prístup do členskej sekcie, kde budú jednotlivé lekcie uvoľňované postupne.
Všetky video-lekcie vrátane materiálov a ich prípadných budúcich aktualizácií Vám zostávajú nastálo.

3

Získavate prístup do súkromnej skupiny Facebooku

kde sa budete môcť:
- zúčasťniť živých vysielaní
- motivovať seba aj iných
- vyžiadať si podporu ostatných podnikateliek v skupine.