Rozhovor s Queen of the Money
"byť bohatým je právom ale aj povinnosťou každého z nás"

Rozhovor s Queen of Money
o strachoch a blokoch, ktoré nám bránia v prílive peňazí.
A ako sa naladiť na vlnu hojnosti.